SISTEMA Analizi yaptırmak zorunlu mudur?

SISTEMA Analizi yaptırmak zorunlu mudur?

Sistema Analizi ;

Makine emniyeti ile ilgili her konuda olduğu gibi, başucu kitabımız olan 2006/42/AT Makine emniyeti yönetmeliğinde bu sorunun cevabını aramalıyız.

2006/42/AT Makine emniyeti yönetmeliğine göre, imalatçı veya yetkili temsilcisi, makinayı piyasaya arz etmeden ve/veya hizmete sunmadan önce;

 a) Ek I’de yer alan ilgili temel sağlık ve güvenlik kurallarını sağlamak,

             b) Ek VII Bölüm A’da bahsedilen teknik dosyayı temin etmek,

             c) Özellikle talimatlar gibi gerekli bilgileri temin etmek,

             ç) 13 üncü maddede belirtilen uygunluk değerlendirmesi için gerekli işlemleri yerine getirmek,           

             d) Ek II Kısım 1 Bölüm A’da içeriği verilen AT Uygunluk Beyanını makinaya uygun olarak hazırlamak,

             e) 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak “CE” uygunluk işaretini iliştirmek.

             zorundadır.

Teknik Dosya içeriğinin açıklandığı EK VII’e gidilecek olursa aşağıdaki açıklamayı görmekteyiz.

– İmalatçı tarafından veya imalâtçı ya da yetkili temsilcisince seçilmiş olan bir kuruluş tarafından yapılan testlerin sonuçlarını içeren her türlü teknik rapor,

Eğer makine imalatçısına son kullanıcında şu şekilde bir soru gelirse :

  • Makinenin üzerinde risk azaltımı amacı ile kullanılan emniyet fonksiyonları (acil durdurma ile durdurulan hidrolik hareket, ışık perdesi ile başlatılan emniyet ile alakalı duruşlar, kapı switchleri ile başlatılan emniyet ile alakalı duruşlar, havanın emniyetli bir şekilde tahliye edilmesi vb) ilgli PL gereken seviyesine ulaştığını kanıtlayan raporu paylaşabilir misiniz? veya özetle EN ISO 13849-1 uygunluk raporunu paylaşabilir misiniz?

Bu sorunun cevabı bizi SISTEMA Analizine götürmektedir. SISTEMA gibi piyasada Pascal vb farklı yazılımlarda vardır fakat bu yazımızda biz SISTEMA’yı inceliyoruz.

Özetle, Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre, makine üzerindeki kullanılan emniyet fonksiyonlarının istenen PL seviyesine ulaşıp ulaşmadığının kanıtlanacağı teknik raporlardan birisi SISTEMA Analizi raporudur ve yönetmelikle ilişkili olarak bu rapora sahip olmak zorunludur.

GMGTEST sizlere uzman kadrosunun engin tecrübeleriyle hizmet vermeyi garanti ediyor.

Test, Analiz ve Belgelendirmeler ile ilgili teklif için bize ulaşın.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?