Emniyet Konsepti (EK)

Anasayfa » Emniyet Konsepti (EK)

Bu çalışma, kaza olasılığını önemli ölçüde azaltmak amacıyla, risk azaltma tedbirlerinin konsept olarak çözüm önerilerini sunar. Makinelere uygulanabilecek risk azaltma tedbirlerine genel bir bakış açısı sağlar. Risk Değerlendirmesiden (RD) daha kapsamlı olarak, risk azaltma tedbirlerinin çizimleri ve daha detaylı açıklamalar içerir.

 
Emniyet Konsepti (EK)

Emniyet Konseptinin sunacağı çözümler;

  • Kaza olasılığını önemli ölçüde azaltmak için risk azaltma tedbirlerinin genel bir tanımı.
  • Emniyet ile ilgili kontrol sistemlerinin her bir emniyet fonksiyonu için EN ISO 13849-1 standartı doğrultusunda PLg’nin belirlenmesi
  • Elektrik, hidrolik ve pnömatik seviyelerin ilgili emniyet fonksiyonu için mimari öneriler.
  • Emniyet fonksiyonu bölümleri olan {(Giriş-Logik-Çıkış), (Input-Lojic-Output)} elemanların genel karakteristik özelliklerinin tanımlanması
  • Konsept tasarımı, grafikler ve resimler ile riskin bertarafı için teknik çözüm önerilerinin paylaşımı
Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?