ROHS Testleri

Anasayfa » ROHS Testleri

ROHS TESTLERİ ( 2011/65/EU)

2011/65/EU

Çevre ve insan sağlığının korumak maksatlı, elektrikli ve elektronik eşyalarda Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) gibi zararlı maddelerin kullanımını sınırlandırmak, teknik esaslar çerçevesinde elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreye uyumlu şekilde geri kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Elektrikli ve elektronik eşyalarda sınırlandırılan bu zararlı maddelerin tespitleri için laboratuvarda test yapılarak raporlandırılır. 30 Mayıs 2008 Tarih ve 26891 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelikte EK-2 de belirtilen miktarların altında çıkması durumunda üretici ROHS sertifikasını beyan ederek ürünü piyasaya arz edebilir.

ROHS belgesini hazırlamak için öncelikle son ürün analiz için bir laboratuvara gönderilir. Son ürün için TS EN 62321 serisi standartlarından uygun olanı ile ön işleme tabi tutularak analizi gerçekleştirilir. Ürün için analizin de içinde olduğu bir teknik dosya hazırlanır. Test raporlarının sonuçlarının Yönetmelikte belirlenmiş sınır değerlerinin altında kalması beklenir. Sonuçların uygun olması durumunda ROHS belgesi hazırlanır.

Sağlığa zararlı maddelere ait sınır değerler aşağıdaki gibidir;

 1. Kurşun (Pb)
 2. Civa (Hg)
 3. Kadmiyum (Cd)
 4. Krom VI (Cr VI)
 5. Polibromlu bifeniller (PBB)
 6. Polibromlu difenil eterler (PBDE)
 7. Hekzabromosiklododekan (HBCDD)*
 8. Bis (2-etilekzil) fitalat (DEHP)*
 9. Bütil benzil fitalat (BBP)*
 10. Dibütilfitalat (DBP)*

İzin verilen limitler 0.1% (1000 ppm) şeklindedir. Kadmiyum için izin verilen limit, homojen ürünün ağırlığının 0.01% (100ppm) kadarıdır.

ROHS uygunluk beyanı denilen ROHS sertifikası ya da ROHS belgesi şu bilgileri içermelidir.

 • Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik’e uygun olarak imal edilmiş olduğunun beyanı
 • Üretici Adı ve Adresi
 • Ürünlerin adı ve tipleri
 • Firma iletişim bilgileri
 • Test raporuna yapılan bir atıf
 • Test standardı
 • Beyan yapılan

ROHS belgesi, Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik’e göre aşağıdaki ürünler için zorunludur.

Elektrik ve elektronik ürünler

Geniş ev araçları

Küçük ev araçları

Bilgi iletişim ve telekomünikasyon araçları

Tüketici araçları

Işıklandırma Araçları

Elektrik ve elektronik el aletleri (geniş boyutta endüstriyel araçlar dışında)

Oyuncaklar, boş zaman ya da spor aletleri

Tıbbi cihazlar (Nakil edilmiş ve iltihaplı araçlar dışında)

Gözlem ve kontrol araçları

Otomatik dağıtıcılar

 

GMGTEST sizlere uzman kadrosunun engin tecrübeleriyle hizmet vermeyi garanti ediyor.

Test, Analiz ve Belgelendirmeler ile ilgili teklif için bize ulaşın.

 

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?