Risk Değerlendirmesi

Anasayfa » Risk Değerlendirmesi
RİSK DEĞERLENDİRMESİ (rd)

EN ISO 12100 Risk Değerlendirmesi

Bu hizmet kapsamında makine veya ekipman üzerinde belirtilen tüm tehlikeler ile ilişkili riskleri değerlendirmek için gerekli çalışmalar sertifikalı makine emniyeti uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Risk Değerlendirmesi hizmetimiz (EN ISO 12100 ile tamamen uyumludur), bu gereksinimleri Makine Direktifi 2006/42/AT ile uyumlu şekilde karşılamanıza yardımcı olur. Tehlikeli olayları azaltmak için ilk risk azaltma gerekliliklerini belirten bir rapor alırsınız. Ayrıca gerekli görülen alanlar için ek emniyet önlemlerine ve emniyet ile ilgili kontrol fonksiyonlarına dair bilgiler bu raporla birlikte sağlanmaktadır.

 

 
EN 12100 Risk Değerlendirmesi

 

GMG Test, tasarım veya çalışma safhasındaki her makine için, EN ISO 12100 standardına tam uyumlu olarak Risk Değerlendirmesi yapar. Bu Risk Değerlendirmesinin temel unsurları aşağıdaki gibidir :

 • Makinenin limitlerinin tanımlanması.
 • Makineye uygulanan yönetmeliklerin ve standartların tespit edilmesi.
 • Makine üzerindeki mevcut tehlikelerin tanımlanması
 • GMG Test tarafından tanımlanan yöntem doğrultusunda, her tehlikenin risk tahmininin yapılması, değerlemesinin ve analizinin yapılması.
 • İncelenen uygulama için Avrupa Yönetmelikleri (ve bu yönetmeliklerin Türk mevzuatına uyarlanmış Yönetmelikleri), ilgili standartlar ve önceden tanımlanan kabul edilebilir seviyeler doğrultusunda uygun risk azaltma yönteminin tespit edilmesi.
 • Emniyet Konsepti (EK) için temel verilerin oluşturulması.

HAZARD RATING NUMBER YÖNTEMİ (HRN)

Aşağıdaki faktörler kullanılarak hesaplanan ilgili tehlikeler ve görevlerin ortaya çıkardığı tüm risklerin matematiksel bir değerlendirmesi yapılacaktır :

 • Olası Zarar Derecesi (DPH)
 • Gerçekleşme Olasılığı (PO)
 • Önleme Olasılığı (PA)
 • Maruz kalma sıklığı ve/veya süresi (FE)

Bu değerlendirme sonucunda şunlar elde edilir:

 • Sayısal bir risk puanı analizi
 • İlk risk azaltma metodolojileri
 • Genel risk azaltma öncelik listesi
 • Emniyet ile ilgili önerilen kontrol fonksiyonlarının belirlenmesi.
Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?