Makine Üreticisinin Yükümlülükleri Nelerdir ?

Makine Üreticisinin Yükümlülükleri Nelerdir ?

2006/42/AT, Avrupa Birliği (AB) pazarındaki makinelerin güvenliğini sağlamak için çıkarılan bir direktiftir. Bu direktif, makine üreticilerinin, piyasaya sürdükleri makinelerin güvenliği ve uygunluğu hakkında bir dizi yükümlülükleri yerine getirmelerini gerektirir. Peki, makine üreticilerinin hangi yükümlülükleri var? İşte bu yazımızda, 2006/42/AT kapsamındaki makine üreticilerinin yükümlülükleri hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

2006/42/AT, Avrupa Birliği’nin bir makine direktifidir ve bu direktifte “imalatçı”, “üretici” ve “diğer üretici” olarak adlandırılan üç farklı rol tanımlanmaktadır. Bu roller aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

  • İmalatçı: Makineyi tasarlayan ve imal eden kişidir. İmalatçı, makinenin tüm yönlerden uygun şekilde tasarlandığını, imal edildiğini ve test edildiğini garanti etmekle yükümlüdür. İmalatçı ayrıca makineyle birlikte kullanım kılavuzu ve gerektiğinde teknik dosyalar sağlamakla da sorumludur.
  • Üretici: Makinenin veya ekipmanın montajını gerçekleştiren kişidir. Üretici, imalatçının tasarımına uygun olarak montaj yapmakla ve makinenin 2006/42/AT yönetmeliğine uygun şekilde imal edildiğini garanti etmekle yükümlüdür. Üretici ayrıca makine için CE işaretlemesi yapmakla da sorumludur.
  • Diğer üretici: Makinenin imalinde kullanılan bileşenleri üreten kişidir. Bu bileşenler, makinenin kritik parçaları olabilir ve 2006/42/AT yönetmeliğine uygun olarak imal edilmelidir. Diğer üretici, bileşenlerin tasarımı ve üretimi konusunda tüm yönlerden sorumlu olmalıdır ve makinenin 2006/42/AT yönetmeliğine uygun olarak üretildiğini garanti etmekle yükümlüdür.

Makine üreticisinin başlıca sorumlulukları şunlardır;

  • Risk Değerlendirmesi: Üreticiler, tasarım aşamasından itibaren makinelerin potansiyel risklerini belirlemeli ve bu riskleri en aza indirmek için tasarımlarını uygun şekilde değiştirmelidirler. Makine üreticileri ayrıca, makinelerin doğru kullanımı ile ilgili talimatlar sağlamalı ve olası tehlikelere karşı kullanıcıları uyarmalıdır.
  • Teknik Dosya: Üreticiler, piyasaya sürdükleri makineler için teknik dosyalar hazırlamalıdır. Bu dosyalar, makinenin tasarımı, yapısı, bileşenleri ve üretim süreci hakkında ayrıntılı bilgi içermelidir.
  • CE İşareti: Makine üreticileri, ürettikleri makinelerde CE işaretini kullanmak zorundadır. CE işareti, ürünün AB mevzuatına uygun olduğunu gösterir.
  • Uygunluk Beyanı: Üreticiler, makinelerin uygunluğunu beyan etmek zorundadır. Uygunluk beyanı, ürünün 2006/42/AT direktifi uyarınca değerlendirildiğini ve AB mevzuatına uygun olduğunu onaylar.
  • İzleme ve Geri Çağırma: Üreticiler, piyasaya sürdükleri makinelerin güvenliği hakkında sürekli olarak izleme yapmalı ve gerektiğinde geri çağırma yapmalıdır. Bu, makinelerde yeni tehlikeler ortaya çıktığında veya mevcut tehlikelerin daha da kötüleştiği durumlarda yapılabilir.

Yukarıdaki yükümlülükler, makine üreticilerinin makinelerini güvenli ve uygun bir şekilde tasarlamalarını, üretmelerini ve piyasaya sürmelerini sağlamak için oluşturulmuştur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kullanıcıların güvenliği ve makinelerin uygunluğu açısından büyük önem taşır.

Sonuç olarak, 2006/42/AT kapsamındaki makine üreticileri, makinelerini piyasaya sürmeden önce gerekli güvenlik testlerini yapmalı, CE işaretini koymalı ve uygunluk beyanını hazırlamalıdır. Ayrıca, makinelerin kullanımı sırasında oluşabilecek tehlikeleri belirlemeli ve kullanıcıları bu konuda uyarmalıdırlar. İzleme ve geri çağırma gibi yükümlülüklerini de yerine getirmelidirler. Tüm bu adımlar, üreticilerin yasal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmakta ve kullanıcıların güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.


GMGTEST
 sizlere 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde  uzman kadrosunun engin tecrübeleriyle hizmet vermeyi garanti ediyor. 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde bilgi almak, Makine CE Belgesi ve testleri ile ilgili teklif için bize ulaşın.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?