CE BELGELENDİRME KAPSAMINDA OLAN YÖNETMELİKLER NASIL BELİRLENİR ?

CE BELGELENDİRME KAPSAMINDA OLAN YÖNETMELİKLER NASIL BELİRLENİR ?

Yönetmeliklerin belirlenmesi için ürüne ait özellikler ve çalışma prensipleri incelenir. Kullanım yeri ve özelliklerine göre aşağıdaki yönetmeliklerden bir veya birden fazlası belirlenir.

 1. Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
 2. Alçak Gerilim Yönetmeliği (2014/35/EU)
 3. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/EU)
 4. Gürültü Emisyon Yönetmeliği (2000/14/AT)
 5. Radyo Ekipmanları Direktifi (2014/53/EU)
 6. Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2016/426/AB)
 7. Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılması Amaçlanan Cihazlar (2014/34/AB)
 8. Medikal Cihazlar (93/42/EEC)
 9. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
 10. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)
 11. Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği (2009/48/EC)

Yönetmeliklerin belirlenmesi ne Örnek olması açısından elektrik ile çalışan Ambalajlama makinesini ele alalım.

Ambalajlama Makinesi

Ambalajlama makineleri çoğunlukla 220-240 VAC ya da 380-400 VAC gerilim aralıklarında çalışır. Bu tip makinelerde en az bir parçası hareketli olmak durumundadır.

En az bir hareketli parçası elektrik, pnömatik yada hidrolik bir tahrik sistemi ile beslendiği durumlarda bu tip makineler Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne (2006/42/AT) tabiidir.

Diğer tabii olduğu yönetmelik ise besleme gerilimi 50-1000 VAC aralığında olduğu için Alçak Gerilim Yönetmeliği’ne(2014/35/EU) tabiidir.

Son olarak ise ürün üzerinde elektrik ve elektronik komponentler kullanıldığı durumlarda Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği’ne (2014/30/EU) de tabii olması söz konusudur.

Örnekteki ürün için Üretici veya Yetkili temsilci bu üç yönetmeliğe göre ürünlerini test etmeli ve teknik dosya ve kullanma kılavuzu hazırlamalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?