MAKİNE CE BELGESİ NASIL ALINIR ?

MAKİNE CE BELGESİ NASIL ALINIR ?

Makine CE Belgesi için aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanır

 • Yönetmeliklerin belirlenmesi
 • Yönetmeliklere ait Standartların belirlenmesi
 • Standartlara göre Testlerin gerçekleştirilmesi
 • Standartlara uygun olarak Teknik dosya ve Kullanma kılavuzunun oluşturulması
 • Üretici yada Yetkili temsilci tarafından hazırlanan Uygunluk Beyanının oluşturulması
 • Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde onaylanmış kuruluş tarafından verilen CE Belgesi
CE İŞARETİ

Yönetmeliklerin belirlenmesi ;

Makineler , tahrik sistemi ( Elektrik, Pnömatik, Hidrolik vb. ) ve çalışacağı ortama göre bir yada birden fazla yönetmeliğe tabi olabilir.

En başlıca yönetmelikler aşağıdaki gibidir.

 1. Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
 2. Alçak Gerilim Yönetmeliği (2014/35/EU)
 3. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/EU)

Standartların Belirlenmesi ;

Yönetmeliklerin belirlenmesinin ardından , ilgili yönetmeliğe ait güncel standartlar belirlenir.

Bir makine için A,B ve C tipi standartlar mevcut olabilir. En başlıca standartlar aşağıdaki gibidir.

A TİPİ STANDART ;

Genel olarak her ürün grubuna uygulanabilecek Temel kavramlar, tasarım ilkeleri ve genel hususları kapsayan temel emniyet standartlarıdır.

EN ISO 12100:2010 Tasarım için genel ilkeler – Risk değerlendirmesi ve risk azaltma

Standardı A tipi standarda örnek olarak gösterilebilir.

B TİPİ STANDART ;

A tipi standarda göre ürün ile ilgili daha fazla test ve metodu içerisinde barındırır. Makinelerin geniş bir yelpazesinde kullanılabilen korumanın emniyet hususları veya bir türünü kapsayan genel emniyet standartlarıdır.

EN 60204-1 Makine güvenliği – Makinelerin elektrikli donanımı – Bölüm 1: Genel gereksinimler

EN ISO 13857 Üst ve alt uzuvların tehlikeli bölgelere ulaşmasını önlemek için güvenlik mesafeleri

EN ISO 13850 Acil durdurma işlevi – Tasarım ilkeleri

EN ISO 13849-1 Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları – Bölüm 1: Tasarım için genel ilkeler

EN ISO 4413, 4414, Hidrolik ve Pnömatik akışkan gücü – Sistemler ve bileşenleri için genel kurallar ve güvenlik gereksinimleri

Standartları B tipi standarda örnek olarak gösterilebilir.

C TİPİ STANDART;

C tipi standartlar ise, belirli bir makine veya makine grubu için ayrıntılı emniyet gereksinimlerini ele alan makine emniyet standartlarıdır.

EN 415-6 Ambalajlama Makineleri – Palet Sarma Makineleri

EN 62841-2-1 Elektrikli motorla çalışan el aletleri, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makineleri – Güvenlik – Bölüm 2-1: El tipi matkaplar ve darbeli matkaplar için özel gereksinimler

EN 10218-2:2011 Robotlar ve robotik cihazlar – Endüstriyel robotlar için güvenlik gereksinimleri – Bölüm 2: Robot sistemleri ve entegrasyon

VB. GİBİ

Teknik Dosya ve Kullanma Kılavuzu ;

Standartlar belirlenir, ardından ürünün yerinde ya da laboratuvar da testleri gerçekleştirilir. Daha sonrasında rapor yazım sürecine geçilir ve bu süreçte üretici ya da yetkili temsilcisinden Teknik dosya ve Kullanma kılavuzu talep edilir.

Teknik dosya içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

Teknik Dosya , aşağıdakilerden oluşmalıdır;

(a) Aşağıdakileri içeren bir imalat dosyası:

–Makinenin genel bir tarifi

-Makinenin işleyişini anlamak için uygun tarifler ve açıklamaların yanı sıra, ilgili makinenin genel bir çizimi ile kumanda devrelerinin çizimi

–Makinenin temel güvenlik ve sağlık gereklerine uygunluğunu teyit etmek için gerekli olan hesaplamalar, test sonuçları,

Risk analizi ve Değerlendirmesi

-Makineye uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin listesi,

-Koruyucu önlemlerin ve giderilemeyen risklerin belirtilmesi,

1- Kullanılan standartlar,

2- Test sonuçlarını içeren her türlü teknik rapor,

3-Talimatlar,

4-Kısmen tamamlanmış makineler için imalatçı beyanı ile montaj talimatları,

5- Makine üzerinde kullanılan kritik komponentlere ait Uygunluk beyanları ya da CE belgeleri,

6- Makineye ait üretici ya da yetkili temsilcisi tarafından hazırlanan Uygunluk Beyanı,

Uygunluk Beyanı ;

Teknik dosya ve kullanma kılavuzu incelenip rapor tamamlandıktan sonra firma Uygunluk beyanı düzenlemek zorundadır.

Uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir.

 • Üretici veya yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi
 • Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi
 • Model kodlaması, işlevi , tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere makinelerin tarifi
 • Makinelerin bu yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşıladığını doğrudan bir şekilde beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda , makinenin uygun olduğu diğer yönetmelikler ve/veya ilgili hükümlere uygunluğunu beyan eden benzer bir cümle
 • Uygun olan durumlarda EK IX’da belirtilen AT Tip İncelemesini yapan Onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası
 • Uygun durumlarda EK X’da belirtilen tam kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası
 • Standartlara atıf
 • Beyanın yeri ve tarihi
 • Üretici veya yetkili temsilci adına beyan hazırlamasına yetki verilmiş olan kişinin kaşe ve imzası

Uygunluk beyanını hazır eden üretici veya yetkili temsilci ardından ürününe ilişkin CE Belgesi almayı hak edebilir.

Doğru Test, Analiz ve Belgelendirmeler için nelere dikkat etmek gerekir ?

Doğru Test , Analiz ve Belgelendirme için mutlaka alanında uzman kişilere ve kurumlara başvurulmalıdır.

Ürüne ait yönetmelik ve standartların eksiksiz olarak belirlendiğinden emin olunmalıdır.

Ürünlere uygulanması gereken tüm testlerin uygulanıp , kuruluş tarafından kaşeli imzalı olarak raporların temin edilmesi gerekmektedir.

İlgili yönetmelik kapsamında belge veren kuruluşun Avrupa Birliği Onaylanmış Kuruluşlar listesinde mutlaka görünür olması gerekmektedir.

Tüm bu süreçlerin uzman kişiler tarafından yürütülmesi, ilgili test, analiz ve belgelendirme hizmetlerini eksiksiz olarak alabilmek için GMGTEST’e ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?