IP Testleri

Anasayfa » IP Testleri

SIZDIRMAZLIK TESTLERİ- IP DERECELERİ

IP, Ingress Protection‘ın baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Tehlikeli bölümlere erişmeye, yabancı katı cisimlerin girmesine, su girişine karşı bir mahfaza ile

sağlanan koruma derecelerini göstermek ve bu tür koruma ile ilgili ilave bilgileri vermek için bir

kodlama sistemidir. IP derecelendirmesi iki basamaktan oluşur. Bunlarda ilki katı cisimlere olan koruma sınıfını diğeri ise sıvı cisimlere karşı olan korumayı belirtmektedir.

İlk sayı 0-6 aralığındadır. Bu sayı 6 ya ne kadar yaklaşırsa katı cisimlere karşı olan koruma o kadar daha fazla anlamına gelmektedir.

İkinci sayı ise 0-8 arasındadır. Burada da yine 8 e ne kadar yaklaşılırsa sıvı cisimlere karşı koruma o kadar fazla anlamına gelmektedir.

 
IP KORUMA SINIFI
  • IP65 = Suya dayanıklı. “Herhangi bir açıdan su püskürtücülerine karşı korunmuştur.” * IP65 aydınlatma ürünlerini suya batırmayın, su geçirmez değildir.
  • IP67 = Suya daha dayanıklı. “Geçici suya batırma olaylarına (10 dakika) karşı korunmuştur.” * IP67 aydınlatma ürünlerini uzun süre suya batırmayın, su geçirmez değildir.
  • IP68 = Su geçirmez. “3 metreye kadar kalıcı suya batırma olaylarına karşı korunmuştur.”

Avrupa birliği harmonize standart olarak ise ENN 60529 ‘ da bahsedilmiştir.

Bu standardın amacı, aşağıda belirtilenleri sağlamaktır:

  • Elektrik donanımının mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri ile ilgili tarifler:
  • Kişileri mahfazanın içindeki tehlikeli bölümlere erişmeye karşı koruma;
  • Mahfaza içindeki donanıma, yabancı katı cisimlerin girmesine karşı koruma;
  • Mahfaza içindeki donanıma zararlı derecede su girmesine karşı koruma.
  • Bu koruma dereceleri için gösterilişler:
  • Her bir gösteriliş için kurallar:
  • Mahfazanın, bu standardın kurallarını karşıladığının doğrulanması için yapılacak deneyler.

Bu standardda belirtilen deneyler tip deneyleridir. İlgili ürün standardında başkaca belirtilmedikçe, her bir deney için deney numuneleri, imalâtçı tarafından beyan edilen tarzda bütün bölümleri yerine monte edilmiş olarak temiz ve yeni durumda olmalıdır. Tüm donanımı deneyden geçirmek pratik olarak mümkün değilse, tam ölçekli aynı tasarım ayrıntılarını ihtiva eden örnek bölümler veya daha küçük donanım deneyden geçirilmelidir.

GMGTEST sizlere uzman kadrosunun engin tecrübeleriyle hizmet vermeyi garanti ediyor.

Test, Analiz ve Belgelendirmeler ile ilgili teklif için bize ulaşın.

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?