Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği

Anasayfa » Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği

GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ (2001/95/EC)

GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı;

Piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Bu Yönetmelik;

Ürünlere ilişkin bir teknik düzenlemenin bulunmadığı veya teknik düzenleme bulunsa dahi insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği veya belirli risklere yahut risk kategorilerine ilişkin hükümler içermediği durumlarda uygulanır.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ GEREKLERİ

Ürünün güvenli olması zorunludur.

Ürüne ilişkin bir teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği ya da belirli risklere yahut risk kategorilerine ilişkin hükümler içermediği ve standartların olmadığı durumlarda, bir ürünün genel ürün güvenliği gereklerine uygunluğu, mevcut olması halinde aşağıda yer alan hususlar göz önüne alınarak değerlendirilir:

a) Atıfta bulunulan standartlar haricindeki Avrupa standartlarına karşılık gelen ulusal standartlar.

b) Ulusal ve uluslararası standartlar.

c) Yetkili kuruluşların veya Avrupa Komisyonunun ürün güvenliği değerlendirmesinde rehber niteliğindeki görüşleri.

ç) İlgili sektörde yürürlükte olan ürün güvenliğine ilişkin iyi uygulama kodları.

d) Teknik bilgi ve teknoloji düzeyi.

e) Tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentileri.

 

GMGTEST sizlere uzman kadrosunun engin tecrübeleriyle hizmet vermeyi garanti ediyor. Test, Analiz ve Belgelendirmeler ile ilgili teklif için bize ulaşın.

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?