Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)

Anasayfa » Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK-EMC NEDİR ?

EMC YÖNETMELİĞİ
EMC LABORATUVARI

Tüm elektrikli veya elektronik cihazlar birbirleriyle iletken bir şekilde (güç kaynağı ağı, çevresel cihazlara bağlantılar, elektromanyetik etkiler vb.) ve aralarındaki mesafe küçükse ışıma şeklinde etkileşime girer. 

Elektromanyetik uyumluluğun (EMC) amacı, arızaların yayılım (EMISSION) seviyelerini ve arızalara karşı bağışıklık (IMMUNITY) seviyelerini, arızasız çalışabilecekleri ölçüde korumaktır. 

EMC, emisyonu azaltmak ve bağışıklığı artırmak için istenilen bir direktiftir.

EMC direktifi kullanıldığında bu tür cihazların radyo ve telekomünikasyon bağlantılarına veya diğer cihazlara müdahale etmemesini sağlamak için cihazların elektromanyetik emisyonlarını sınırlamaya özen gösterir.

Yönerge aynı zamanda bu tür cihazların bağışıklığını da düzenler ve bu ekipmanın amaçlandığı şekilde kullanılması durumunda radyo dalgaları, radyo veya diğer darbeler (BURST / SURGE) ve ayrıca elektrostatik deşarjlar vb. ile etkileşime maruz kalmamasını sağlamayı amaçlar.

KULLANDIĞIMIZ ELEKTRONİK CİHAZLARIN SAYISININ VE HASSASİYET SEVİYELERİNİN HER GÜN ARTTIĞI GÜNÜMÜZDE EMC TESTLERİ ARTIK BİR ZORUNLULUK HALİNİ ALMIŞTIR.

Ekipman (cihaz ve sabit kurulumlar) piyasaya arz edildiğinde ve/veya hizmete alındığında EMC gerekliliklerine uygun olmalıdır.

(EMC) 2014/30/EU Direktifi , Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 96/79, 29 Mart 2014’te yayınlandı ve 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2004/108/EC Direktifi yürürlükten kaldırıldı.

HANGİ ÜRÜNLER EMC KAPSAMINDADIR ?

Elektrik ya da elektronik komponentlere sahip olan tüm ürünlere uygulanabilir.

EMC HARMONİZE STANDARTLAR NELERDİR ?

  • EN 61000-6-1 Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı
  • EN 61000-6-2 Endüstriyel çevreler için bağışıklık
  • EN 61000-6-3 Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı
  • EN 61000-6-4 Endüstriyel ortamlar için emisyon standardı
  • EN 60601-1-2 Elektrikli Tıbbi Donanım
  • EN 55024/55032 Bilgi Teknolojisi Cihazları
  • EN 55014-1 / EN 55014-2 Ev ve Benzeri yerlerde kullanılan cihazlar
  • EN 55015-1 Genel Aydınlatma Amaçlı kullanılan cihazlar

EMC TESTLERİ NELERDİR ?

Cihazlar temel olarak emisyon ve bağışıklık standartlarını karşılamak zorundadırlar.

Bunlar;

– Cihazların ya da sistemlerin çevresine kablo üzerinden veya havadan yaydığı elektromanyetik gürültü Yayılım (Emisyon) EMC testleri,

– Cihazların ya da sistemlerin bulunduğu ortamda oluşan elektromanyetik gürültüden ne kadar etkilendiğinin kontrolünün yapıldığı Bağışıklık (Immunity) EMC testleri.

BAĞIŞIKLIK TESTLERİ ;

Elektrostatik boşalma ESD

IEC/EN 61000-4-2 standardına uygun olarak kurulan test düzeneğinde ESD testi yapılacak cihaza ürün standardında belirtilen seviyelerde ESD sinyali ESD tabancası aracılığı ile uygulanır. Uygulanacak test seviyesi ürün standardına göre değişiklik göstermektedir. 30kV veya üzerine kadar uygulanabilen ESD sinyaline maruz kalan cihazda performans kaybı olup olmadığı izlenir. Bu nedenle ESD testi bir immunity (bağışıklık) testi olarak isimlendirilir. Performans kaybı izin verilen seviyede olması durumunda cihaz ESD testinden geçmiş kabul edilir.

Radiated ımmunıty  

Radiated Immunity testleri genellikle IEC 61000-4-3 standardında belirtilen parametrelere göre yapılır. Bu testte  değişik frekans değerlerinde, sabit dalga kuvvetiyle cihazın nasıl etkilendiği gözlemlenir.

Burst

Test EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) direktifine bağlı standartı EN 61000-4-4’dür. Burst Testi standartlarda Electrical Fast Transient olarak belirtilmektedir. Genel olarak standart da belirtilen Test gerişimi; 2 KV’dır. Test süreci boyunca test altında ki ekipmana 60 sn boyunca uygulanan polarize pozitif ve negatiftir.

Surge

SURGE testi bobinin giriş ve çıkış ucuna uygulanan yüksek gerilim testidir. Bu şekilde bobin spirleri arasındaki izolasyon problemleri tespit edilir. Bobine verilecek yüksek voltajın, nüveyi doyuma götürmemesi ve fazla akım çekmemesi için yüksek frekanslı olarak uygulanmaktadır.

Conducted Immunıty

Test edilen ürüne dışarıdan istenmeyen ya da bozucu sinyaller uygulanarak ürünün performansı test sırasında gözlemlenir. Ürün, conducted immunity testi sırasında maruz kaldığı bozucu sinyallere bağışıksa, bir diğer ifadeyle belirlenen performans kriterlerini sağlıyorsa, bu testten geçmiştir.

EMİSYON TESTLERİ;

Radiated Emission

Havadan Yayılım bu testte amaç cihazın ortama yaydığı elektromanyetik gürültünün istenen seviyenin altında olmasını sağlmaktır. Elektrik Enerjisi ile çalışan her cihaz ister pille çalışsın ister şebekeden beslensin ortama etki eden bir manyetik yayılıma sahiptir. Ölçümler EMI Receiver, Standarda uygun anten kullanılarak açık alan veya EMC Odalarında yapılır. Ölçümler genellikle 3 metre ve 10 metre mesafeden yapılır. Ölçüm mesafesine göre limitler değişmektedir.

Conducted Emission

İletim Yolu ile Yayılım Elektrikli cihazlar, dış çevreye müdahale edebilecek emisyon üretme yeteneğine sahiptir. Bu emisyonlar, elektrik şebekesine ve diğer yerel elektrikli cihazlara müdahale etme potansiyeline sahiptir. Şebekeye müdahale etme olayına Conducted Emission yani bağlantı ucu bozulma gerilimi denilmektedir. Conducted Emission; bir cihaz tarafından oluşturulan ve güç kablosu aracılığıyla bir elektrik akımı şeklinde iletilen elektromanyetik enerjidir. Bu, güç kabloları tüm  şebekeye bağlı olduğundan potansiyel olarak sorunlara neden olabilir.

Harmonics 

Harmonik testi için genellikle kullanılan IEC/EN 61000-3-2 standardına göre, bu standart belirtilen koşullar altında test edilen ekipman tarafından üretilebilen giriş akımının harmonik bileşenlerinin sınırlarını belirtir. Şebeke geriliminden beslenen ve 16 A’e kadar akım çekebilen elektrikli veya elektronik cihazlar IEC/EN 61000-3-2 Harmonik standardının kapsamındadır. Bu test sırasında test edilen ürün, standarda uygun bir harmonik analizörden beslenerek çalıştırılır ve üründen şebekeye yayılan 50Hz’in harmonikleri (100Hz, 150Hz, 200Hz…) ölçülür ve IEC/EN 61000-3-2 standardında belirtilen limitlerin altında olup olmadığı tespit edilir.

Flicker

Flicker testi için genellikle kullanılan standart ise IEC/EN 61000-3-3‘tür. Bu standart bir cihazdan kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ve kırpışmaları (flicker) sınırlandırır. IEC/EN 61000-3-2 standardına göre yapılan Harmonik testlerinde olduğu gibi, IEC/EN 61000-3-3 standardına göre yapılan Flicker testleri de 16A veya daha az akım çeken ve aynı zamanda 50Hz’de ve 220V-250V arasında şebeke geriliminden beslenen elektrikli & elektronik cihazlara uygulanır.

Disturbance

Ürünün bağlı kabloların üzerindeki manyetik emisyonlar bir Clamp aracılığı ile ölçümü yapılır. Bu test şebeke kablosu, HDMI kablosu, Scart vb. gibi kablolar üzerinde gerçekleşir. Clamp’e bağlı EMI alıcı ile ölçümler raporlanır.

Click

Şebeke Terminalleri Testinde ürünün süreksiz voltaj bozukluğu ölçümlendirilmektedir.

GMGTEST sizlere 2014/30/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği’nde  uzman kadrosunun engin tecrübeleriyle hizmet vermeyi garanti ediyor. 2014/30/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği’nde bilgi almak , CE Belgesi ve testleri ile ilgili teklif için bize ulaşın.

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?