CE BELGESİ NEDİR ?

Anasayfa » CE BELGESİ NEDİR ?

CE BELGESİ nedir ?

CE Belgesi  Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) piyasa arz edilmek üzere üretilen ürünlerin sağlık, emniyet ve çevre standartlarına uygunluğunu gösteren bir belge türüdür.

Günümüzde ihracat için makine, elektrikli ve elektronik ve benzeri ürünlerin piyasaya arzındaki  en önemli hususlardan birisi olan CE İşareti  Avrupa Birliği pazarında dolaşması planlanan hemen hemen her tür makine/ekipman üzerinde olması gereklidir.

Üretici/ithalatçı tarafından verilen CE işareti ve uygunluk beyanı (DoC) zorunluluğunun ana fikri, müşterilere ve kullanıcılara piyasada bulunan ürünlerin kullanım güvenliğinin – satın alınmasından elden çıkarılmasına kadar – sağlanmasıdır . 

CE BELGESİ zorunlu mudur ?

Avrupa Birliği yönetmelikleri kapsamına olan  ürünler için

CE işareti,

CE Uygunluk Beyanı ve/veya CE belgelendirmesi zorunludur.

Bazı durumlarda, bir ürün için birden fazla  yönetmelik uygulanabilir.

CE BELGESİ neden alınır ?

CE belgesi , bir kalite belgesi değildir; bu belgeye sahip ürünler insan, hayvan ve bitki sağlığına zarar vermediğini ve çevreye zararının olmadığını ispatlar.

CE İŞARETİ NASIL OLMALIDIR ?

CE İşareti

CE” işareti yukarıda ki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur.

“CE” İşareti adını Fransızca’dan gelen  “Avrupa’ya Uygunluk” “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden almıştır.

CE işareti ürün bilgi levhası/etiketi üzerine görünür, okunaklı, silinemez bir şekilde iliştirilmelidir..

CE” işareti asgarî 5 mm ebadında olmalıdır.

CE BELGESİ nasıl alınır ?

İlk etapta ürüne ait CE yönetmelikleri belirlenir.

Bir ürün birden fazla yönetmeliğe tabii olabilir.

CE belgesi almak isteyen üretici ya da başvuru sahipleri  öncelikle bu ürüne ilişkin Teknik dosya ve kullanma kılavuzu hazırlamak zorundadır. Teknik dosya belgelendirmenin temel yapısını oluşturan hususlardan birisidir.

Tüm yönetmeliklere göre ilgili standartlar belirlenip test edilmesi gerekmektedir.

Testlerin ardından üreticinin mevzuata uygun bir Teknik dosya ve kullanım kılavuzu kontrol edilir.

Ardından test ve Teknik dökümanlara istinaden CE işareti ürüne iliştirilebilir.

CE BELGESİ hangi ülkelerde geçerlidir ?

CE belgesi Avrupa Birliği ülkerlerinde ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkelerde geçerlidir.

Türkiye (2009), Avusturya (1995), Belçika, Bulgaristan (2007), Çekya (2004), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (2004), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(2018), Danimarka, Estonya (2004), Finlandiya (1995), Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan (2004), Izlanda, Irlanda, Italya, Letonya (2004), Litvanya (2004), Liechtenstein, Lüksemburg, Malta (2004), Norveç, Hollanda, Polonya (2004), Portekiz, Romanya (2007), Slovakya (2004), Slovenya (2004), İspanya, İsveç (1995),

CE BELGELENDİRME kapsamında olan yönetmelikler nelerdir ?

Makine emniyeti yönetmeliği ( 2006/42/AT) Radyo ekipmanları direktifi (2014/53/EU) Gaz yakan cihazlar yönetmeliği (2016/426/AB) Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar (2014/34/AB) Tıbbi Cihazlar (93/42/EC) Alçak gerilim yönetmeliği (2014/35/EU) Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği (2014/30/EU) Yapı malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) Oyuncaklar Yüksek Gürültüyle Çalışan Teçhizatlar

ce belgesi olmayan bir makinenin piyasa sürülmesinde yaptırımlar nelerdir ?

CE belgesi olmayan bir ürünün piyasaya sürülmesi suçtur. İlgili ülkenin sanayi bakanlığına ait piyasa gözetim denetçileri şikayet üzerine ya da rastgele denetimlerde CE belgesi olması zorunlu ürünlerde CE belgesinin olmaması durumunda ya da CE belgesine ait Teknik dosya , illgili testlerin olmaması durumunda para cezası, ürünlerin piyasadan toplatılması ve satışın durdurulması gibi yaptırımlar söz konusudur

ce belgesinde üreticinin sorumlulukları nelerdir ?

Ister üretici ya da ürünün yurt içindeki temsilcisi ürünün CE yönetmeliklerine göre uygunluğundan sorumludur.

İthalatçı sorumlulukları nelerdir ?

CE belgesine tabi bir ürünü Avrupa ekonomik alanı dışından getiriyorsa CE yönetmeliklerine göre ürün uygunluğunun sağlanması gerekmektedir.

CE BELGESİ ALMANIN ÜRETİCİYE FAYDASI NELERDİR ?

 Avrupa ekomonik alanında ürününün serbest dolaşımını sağlamaktadır.

ce belgesini almak ne kadar sürer  ?

Belgelendirme süresinin önceden belirtilmesi, üreticilerin , test ve belgelendirmeyi yapan kuruluşun şartlarından dolayı net olarak yapılamamaktadır.

Diğer taraftan süreç , ilgili ürünün özelliklerine sahip olduğu yönetmelik ve test metotlarına göre çok ciddi değişiklik gösterebilmektedir. Süreci kısaltmak için üreticilerin ürettikleri ürünlerin sahip olduğu standartlara hakim olması , ürünü o standartlara uygun olarak üretmesi ve Teknik dökümanları ilgili mevzuata göre önceden tamamlamış olması büyük derecede katkı sağlamaktadır.

GMGTEST sizlere uzman kadrosunun engin tecrübeleriyle hizmet vermeyi garanti ediyor.

Test, Analiz ve Belgelendirmeler ile ilgili teklif için bize ulaşın.

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?