CE BELGESİ NEDİR ?

Anasayfa » CE BELGESİ NEDİR ?

CE Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

CE Belgesi, Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) piyasaya sunulacak ürünlerin sağlık, emniyet ve çevre standartlarına uygun olduğunu gösteren önemli bir belgedir. “Conformité Européenne” yani Avrupa’ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret, ürünlerin Avrupa Birliği (AB) pazarında serbestçe dolaşmasını sağlar. Elektrikli ürünler, makineler ve diğer birçok ürün kategorisi için zorunlu olup, ürünlerin güvenliğini ve çevreye zarar vermediğini belgelemektedir.

CE Belgesi Zorunlu Mudur?

Evet, CE Belgesi Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında belirli ürünler için zorunludur. CE işareti, CE Uygunluk Beyanı (DoC) veya CE belgelendirmesi gerektiren ürünler, birden fazla yönetmeliğe tabi olabilir ve her bir yönetmeliğe uyum sağlanması gerekir. CE işareti olmadan, bu ürünlerin AB pazarında satışı yasaktır ve ciddi yaptırımlara tabi olabilir.

CE Belgesi Neden Alınır?

CE Belgesi, bir kalite belgesi olmasa da, ürünlerin insan, hayvan ve bitki sağlığına zarar vermediğini ve çevreye olumsuz etkilerinin olmadığını kanıtlar. Bu belge, ürünlerin Avrupa Birliği’nin katı güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereksinimlerine uyduğunu gösterir, böylece AB pazarında satışını mümkün kılar.

CE İşareti Nasıl Olmalıdır?

CE İşareti, aşağıdaki şekil ve oranlara uygun olarak “CE” harflerinden oluşur:

 • İşaret, ürün bilgi levhası veya etiketi üzerinde en az 5 mm boyutunda, okunaklı ve silinemez bir şekilde yer almalıdır.
 • CE işareti, ürünün Avrupa Birliği’ne uygunluğunu simgeler ve ürüne ilişkin teknik dosya ile birlikte kullanılmalıdır.

CE Belgesi Nasıl Alınır? 

CE Belgesi almak isteyen üreticiler veya ithalatçılar için izlenecek adımlar şunlardır:

 1. Yönetmeliklerin Belirlenmesi:
  • Ürün için geçerli CE yönetmelikleri belirlenir. Bir ürün birden fazla yönetmeliğe tabi olabilir.
 2. Teknik Dosya ve Kullanım Kılavuzu Hazırlığı:
  • CE belgesi almak isteyen üretici veya başvuru sahibi, ürünle ilgili teknik dosya ve kullanım kılavuzu hazırlamalıdır. Teknik dosya, belgelendirme sürecinin temelini oluşturur.
 3. Standartların Belirlenmesi ve Testler:
  • İlgili standartlar belirlenir ve ürünün bu standartlara uygun olup olmadığı test edilir.
 4. Teknik Dosya Kontrolü:
  • Testlerin ardından, mevzuata uygun teknik dosya ve kullanım kılavuzu kontrol edilir.
 5. CE İşaretinin Ürüne İliştirilmesi:
  • Testler ve teknik dökümanlar onaylandıktan sonra, CE işareti ürüne iliştirilir.

CE Belgesi Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

CE Belgesi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (EFTA) üye ülkelerde geçerlidir. Bu ülkeler şunlardır:

 • AB Ülkeleri: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç.
 • EFTA Ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, Norveç.
 • Diğer Ülkeler: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

CE Belgelendirme Kapsamında Olan Yönetmelikler

CE Belgesi, aşağıdaki gibi belirli yönetmeliklere tabidir:

 • Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
 • Radyo Ekipmanları Direktifi (2014/53/EU)
 • Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2016/426/AB)
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar (2014/34/AB)
 • Tıbbi Cihazlar (93/42/EC)
 • Alçak Gerilim Yönetmeliği (2014/35/EU)
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/EU)
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)
 • Oyuncaklar ve Yüksek Gürültüyle Çalışan Teçhizatlar

CE Belgesi Olmayan Bir Ürünün Piyasaya Sürülmesinde Yaptırımlar Nelerdir?

CE Belgesi olmayan bir ürünün Avrupa pazarına sunulması yasaktır. Piyasa gözetim denetçileri, şikayet veya rastgele denetimler sırasında CE belgesinin eksik olduğunu veya ürünün gerekli testleri geçmediğini tespit ederse, şu yaptırımları uygulayabilir:

 • Ürünlerin piyasadan toplatılması,
 • Satışının durdurulması,
 • Para cezaları.

CE Belgesinde Üreticinin Sorumlulukları Nelerdir?

Üretici veya ürünün yurt içindeki temsilcisi, ürünün CE yönetmeliklerine uygunluğundan sorumludur. Üretici, ürünün ilgili standartlara ve güvenlik gereksinimlerine uygun olduğundan emin olmalıdır.

İthalatçının Sorumlulukları Nelerdir?

İthalatçılar, CE belgesine tabi bir ürünü Avrupa Ekonomik Alanı dışından getirirken, ürünün CE yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamalıdır. Bu, ürünün tüm ilgili standartlara ve düzenlemelere uyduğunu doğrulamayı içerir.

CE Belgesi Almanın Üreticiye Faydaları Nelerdir?

CE Belgesi, ürünün Avrupa Ekonomik Alanında serbestçe dolaşmasını sağlar ve bu pazara erişimi mümkün kılar. Ayrıca, tüketicilere ürünün güvenli ve çevreye zararsız olduğunu garanti eder.

CE Belgesini Almak Ne Kadar Sürer?

CE belgelendirme süreci, ürünün özelliklerine, tabi olduğu yönetmeliklere ve gerekli test yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir. Süreci hızlandırmak için, üreticilerin ilgili standartlara hakim olmaları, ürünlerini bu standartlara uygun olarak üretmeleri ve gerekli teknik dökümanları önceden tamamlamaları önemlidir.

GMGTEST ile Test, Analiz ve Belgelendirme

GMGTEST, uzman kadrosuyla CE belgelendirme süreçlerinde sizlere destek vermektedir. Test, analiz ve belgelendirme hizmetleri için bize ulaşarak teklif alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 1. CE Belgesi Ücreti Ne Kadar?

CE Belgesi için ücretler, ürünün tipi ve tabi olduğu yönetmeliklere bağlı olarak değişir. Farklı testler ve belgelendirme süreçleri, maliyeti etkileyebilir.

 1. CE Belgesi Hangi Ürünler İçin Zorunludur?

CE Belgesi, genellikle elektrikli ekipmanlar, makineler, tıbbi cihazlar, oyuncaklar ve yapı malzemeleri gibi çeşitli ürün kategorileri için zorunludur.

 1. CE Belgesi İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

CE Belgesi almak için gerekli belgeler arasında teknik dosya, ürünün kullanım kılavuzu, uygunluk beyanı ve yapılan testlerin sonuçları yer alır.

 1. CE İşareti Yanında Başka Belgeler Gerekir mi?

CE işareti yanında, ürüne ilişkin diğer belgeler ve teknik dosya da gereklidir. Bu belgeler, ürünün AB düzenlemelerine uygunluğunu doğrulamalıdır.

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?