CE BELGELENDİRME İÇİN HARMONİZE STANDARTLAR NASIL BELİRLENİR ?

CE BELGELENDİRME İÇİN HARMONİZE STANDARTLAR NASIL BELİRLENİR ?

Harmonize Standartlar NASIL BELİRLENİR ?

Bu yazımızda üretilen ürünlere ait Harmonize Standartlar nasıl belirlenmesi gerektiğinden bahsedeceğiz.

Ürünlere ait yönetmelikler belirlendikten sonra ikinci aşama standartların belirlenmesidir.

Bunlar Makine Emniyeti Yönetmeliğini baz alırsak A , B ve C tipi standartlar 3’e ayrılmaktadır.

Peki A , B ve C tipi standartlar nelerdir ?

A tipi standart ;

Genel olarak her ürün grubuna uygulanabilecek Temel kavramlar, tasarım ilkeleri ve genel hususları kapsayan temel emniyet standartlarıdır.

EN ISO 12100:2010 Tasarım için genel ilkeler – Risk değerlendirmesi ve risk azaltma

Standardı A tipi standarda örnek olarak gösterilebilir.

B tipi standart ;

A tipi standarda göre ürün ile ilgili daha fazla test ve metodu içerisinde barındırır. Makinelerin geniş bir yelpazesinde kullanılabilen korumanın emniyet hususları veya bir türünü kapsayan genel emniyet standartlarıdır.

EN 60204-1 Makine güvenliği – Makinelerin elektrikli donanımı – Bölüm 1: Genel gereksinimler

EN ISO 13857 Üst ve alt uzuvların tehlikeli bölgelere ulaşmasını önlemek için güvenlik mesafeleri

EN ISO 13850 Acil durdurma işlevi – Tasarım ilkeleri

EN ISO 13849-1 Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları – Bölüm 1: Tasarım için genel ilkeler

EN ISO 4413, 4414, Hidrolik ve Pnömatik akışkan gücü – Sistemler ve bileşenleri için genel kurallar ve güvenlik gereksinimleri

Standartları B tipi standarda örnek olarak gösterilebilir.

C tipi standart;

C tipi standartlar ise, belirli bir makine veya makine grubu için ayrıntılı emniyet gereksinimlerini ele alan makine emniyet standartlarıdır.

EN 415-6 Ambalajlama Makineleri – Palet Sarma Makineleri

EN 62841-2-1 Elektrikli motorla çalışan el aletleri, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makineleri – Güvenlik – Bölüm 2-1: El tipi matkaplar ve darbeli matkaplar için özel gereksinimler

EN 10218-2:2011 Robotlar ve robotik cihazlar – Endüstriyel robotlar için güvenlik gereksinimleri – Bölüm 2: Robot sistemleri ve entegrasyon

VB. GİBİ

Aşağıda adımlar takip edilerek Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne ait Harmonize Standartlar a erişebilirsiniz.

HTTPS://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-CONTENT/EN/TXT/PDF/?URİ=URİSERV:OJ.C_.2018.092.01.0001.01.ENG

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?