Aydınlatma Cihazları 2014/35/EU (LVD) Testleri

Anasayfa » Aydınlatma Cihazları 2014/35/EU (LVD) Testleri

 AYDINLATMA ÜRÜNLERİ LVD TESTLERİ

EN 60598

Hayatımızın her alanında kullanmış olduğumuz aydınlatma cihazları, güvenlik açısından teste tabi olmalıdır.

Aydınlatma cihazları LVD ve EMC yönetmeliklerine göre test ve belgelendirilmelerinin yapılması gerekmektedir.

Alçak gerilim yönetmeliğine ait EN 60598’in bu Bölüm 1’i, 1 000 V’a kadar besleme gerilimlerinden çalıştırma için elektrikli ışık kaynakları içeren armatürler için genel gereksinimleri belirtir.

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine ait EN 55015 Standardı ise EMC gereksinimlerinin testlerini belirtir.

Bu standardın testleri şunları kapsar:

  • Sınıflandırma,
  • İşaretleme,
  • Mekanik yapı,
  • Elektrik yapısı
  • Fotobiyolojik güvenlik.
  • Bağışıklık
  • Emisyon

EN 60598-1 Luminaires — Part 1: General requirements and tests  / Genel gereksinimler ve testler

EN 60598-2-1 Fixed general purpose luminaires/ Sabit genel amaçlı armatürler

EN 60598-2-2  Recessed luminaires/ Gömme armatürler

EN 60598-2-3  Luminaires for road and street lighting/ Yol ve sokak aydınlatması için armatürler

EN 60598-2-4  Portable general purpose luminaires/ Taşınabilir genel amaçlı armatürler

EN 60598-2-5  Floodlights/ Projektörler

EN 60598-2-8  Hand lamps/ El lambaları

EN 60598-2-9  Photo and film luminaires (nonprofessional)/ Fotoğraf ve film armatürleri (profesyonel olmayan)

EN 60598-2-10  Portable luminaires for children/ Çocuklar için taşınabilir armatürler

EN 60598-2-11  Aquarium luminaires/ Akvaryum armatürleri

EN 60598-2-12 Mains socket-outlet mounted nightlights/ Elektrik prizine monte edilmiş gece lambaları

EN 60598-2-13 Ground recessed luminaires/ Yere gömme armatürler

EN 60598-2-14 Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment/ Soğuk katot borulu deşarj lambaları (neon tüpler) ve benzeri ekipmanlar için armatürler

EN IEC 60598-2-17  Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor)/ Sahne aydınlatması, televizyon ve film stüdyoları için armatürler (dış mekan ve iç mekan)

EN 60598-2-20 Lighting chains/ Aydınlatma zincirleri

EN 60598-2-21 Rope lights/ Halat ışıkları

EN 60598-2-22 Luminaires for emergency lighting/ Acil aydınlatma armatürleri

EN 60598-2-23 Extra low-voltage lighting systems for filament lamps/ Filament lambalar için ekstra düşük voltajlı aydınlatma sistemleri

EN 60598-2-24 Luminaires with limited surface temperatures/ Sınırlı yüzey sıcaklıklarına sahip armatürler

EN 60598-2-25:1994 Luminaires for use in clinical areas of hospitals and health care buildings/ Hastanelerin ve sağlık binalarının klinik alanlarında kullanım için armatürler

EN 62031:2008 LED modules for general lighting — Safety specifications/ Genel aydınlatma için LED modülleri – Güvenlik özellikleri

EN 61347-1:2015 Lamp controlgear — Part 1: General and safety requirements/ Lamba kontrol tertibatı – Bölüm 1: Genel ve güvenlik gereksinimleri

EN 61347-2-2 Lamp controlgear — Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic stepdown convertors for filament lamps/ Lamba kontrol tertibatı – Bölüm 2-2: DC için özel gereksinimler veya a.c. filaman lambalar için sağlanan elektronik kademeli dönüştürücüler

EN 61347-2-3 Lamp control gear — Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps/ Lamba kontrol tertibatı – Bölüm 2-3: a.c. için özel gereksinimler ve/veya d.c. floresan lambalar için sağlanan elektronik kontrol tertibatı

EN 61347-2-7 Lamp controlgear — Part 2-7: Particular requirements for battery supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)/ Lamba kontrol tertibatı – Bölüm 2-7: Acil durum aydınlatması için pille sağlanan elektronik kontrol tertibatı için özel şartlar (bağımsız)

EN 61347-2-8Lamp controlgear — Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps/ Lamba kontrol tertibatı – Bölüm 2-8: Floresan lambalar için balastlar için özel kurallar

EN 61347-2-9 Lamp controlgear — Part 2-9: Particular requirements for electromagnetic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)/ Lamba kontrol tertibatı – Bölüm 2-9: Deşarj lambaları için elektromanyetik kontrol tertibatı için özel şartlar (floresan lambalar hariç)

EN 61347-2-10Lamp controlgear — Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamps (neon tubes)/ Lamba kontrol tertibatı – Bölüm 2-10: Soğuk çalıştırma boru şeklindeki deşarj lambalarının (neon tüpler) yüksek frekanslı çalışması için elektronik invertörler ve dönüştürücüler için özel gereksinimler

EN 61347-2-11 Lamp controlgear — Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminaires/ Lamba kontrol tertibatı – Bölüm 2-11: Armatürlerle kullanılan çeşitli elektronik devreler için özel kurallar

EN 61347-2-12 Lamp controlgear — Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)/ Lamba kontrol tertibatı – Bölüm 2-12: DC için özel gereksinimler veya a.c. deşarj lambaları için sağlanan elektronik balastlar (floresan lambalar hariç)

EN 61347-2-13 Lamp controlgear — Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules/ Lamba kontrol tertibatı – Bölüm 2-13: d.c. için özel gereksinimler veya a.c. LED modülleri için sağlanan elektronik kontrol tertibatı

GMGTEST sizlere uzman kadrosunun engin tecrübeleriyle hizmet vermeyi garanti ediyor.

Test, Analiz ve Belgelendirmeler ile ilgili teklif için bize ulaşın.

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?