Atex Yönetmeliği

Anasayfa » Atex Yönetmeliği

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) ve ATEX: Güvenli Çalışma Ortamları İçin Neler Bilmeniz Gerekiyor?

Patlayıcı ortamların risklerini en aza indirmek ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla, işletmelerin Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlaması zorunludur. Bu doküman, olası patlama tehlikelerine karşı alınması gereken önlemleri ve patlama anında yapılması gerekenleri belirler. Bu sayede, iş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması sağlanır.

ATEX ve Patlamadan Korunma

ATEX, “Atmospheres Explosibles” (Patlayıcı Ortamlar) teriminin kısaltmasıdır ve patlayıcı ortamların güvenliği ile ilgili Avrupa Birliği direktiflerini kapsar. Bu direktifler, patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipmanların ve çalışma koşullarının güvenlik standartlarını belirler.

ATEX 137 Yönetmeliği ve Patlamadan Korunma Dokümanı

ATEX 137 Yönetmeliği (99/92/EC), patlayıcı ortamların yönetimi ve bu ortamlarda çalışanların korunması için belirlenmiş kuralları içerir. Türkiye’de bu yönetmelik, “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” olarak adlandırılır ve 30 Nisan 2013 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Bu yönetmelik kapsamında, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışan işletmelerin Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlaması gerekmektedir. GMGTEST olarak, PKD hazırlama sürecinde işletmelere kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Süreci

PKD hazırlama süreci, belirli adımları içerir. GMGTEST olarak bu süreçte sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 1. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) İncelemesi:
  • İş yerinde kullanılan tüm kimyasalların MSDS’leri incelenir ve yanıcı, patlayıcı özellikleri belirlenir.
 2. Yerinde İnceleme ve Fotoğraflama:
  • İş yeri ziyaret edilerek, patlayıcı ortamların tespiti ve fotoğraflama çalışmaları yapılır.
 3. Zone (Bölge) Hesaplamaları:
  • EN 60079-10-1 ve EN 60079-10-2 standartlarına göre patlayıcı alanların (zone) hesaplamaları yapılır.
 4. Exproof Ekipmanların Belirlenmesi:
  • Belirlenen zone’lara göre uygun Exproof ekipmanlar belirlenir ve dokümana eklenir.
 5. Zone Haritalarının Çizilmesi:
  • Zone haritaları oluşturularak, Patlamadan Korunma Dokümanı tamamlanır.

Hangi İşletmeler PKD Hazırlamalıdır?

Patlayıcı ortamların bulunma ihtimali olan her iş yeri, PKD hazırlamak zorundadır. Bu işletmelere örnekler:

 • Doğal gaz dolum istasyonları
 • Benzin istasyonları
 • Boyahaneler
 • Tehlikeli gaz veya toz depolama tankları
 • Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasallar bulunduran, üreten, işleyen, kullanan, depolayan veya dolum yapan tesisler

ATEX 153 Yönetmeliğine Göre Güvenlik Muayenesi

ATEX 153 Yönetmeliği (99/92/AT), iş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanları korumak için alınması gereken önlemleri tanımlar. Bu yönetmelik kapsamında güvenlik muayenesi, patlayıcı ortamlara sahip işletmelerde yapılan detaylı bir değerlendirme sürecidir. Yönetmeliğe uygun olan işletmelere ATEX 153 uygunluk raporu verilir, bu rapor iş yerinin tüm güvenlik önlemlerini aldığını gösterir.

EN 60079 Standartlarına Göre Tasarım ve Uygunluk Muayenesi

EN 60079 standartları, patlayıcı ortamlar için gerekli güvenlik önlemlerini tanımlar. Bu standartlara göre yapılan muayeneler:

 • EN 60079-10-1 ve EN 60079-10-2: Patlayıcı gaz ve toz ortamları için tasarım ve bölge hesaplamaları.
 • EN 60079-14: Elektriksel cihazların patlayıcı ortamlar için uygunluk muayenesi.

ATEX – Exproof Ekipmanlar ve Koruyucu Sistemler

ATEX 2014/34/AB Yönetmeliği, patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanların ve koruyucu sistemlerin güvenlik gereksinimlerini belirler. Bu yönetmelik, ürünlerin aşırı koşullara nasıl tepki verdiğini ve güvenli çalışmasını sağlamak için hangi standartları karşılaması gerektiğini düzenler.

Exproof Ekipman ve Koruyucu Sistemler

Patlayıcı ortamlar için üretilen ekipmanlar, Exproof (patlamaya karşı korumalı) olmalıdır. Bu ekipmanlar, patlayıcı gazlar, buharlar ve tozlar gibi tehlikeli ortamlarda güvenli çalışabilmelidir. GMGTEST olarak, bu ekipmanların CE ve Exproof markalanmasını sağlamak için uygunluk değerlendirme çalışmaları yapıyoruz.

ATEX Belgesi ve Ürün Belgelendirme

GMGTEST, EN 17065 Ürün Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Kriterler standardına uygun olarak, potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipman ve koruyucu sistemler için ATEX belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

Belgelendirme Süreci

 1. Ürün İncelemesi:
  • Üretici, ürünün ATEX direktiflerine uygun olup olmadığını belirlemek için gerekli belgeleri (teknik dosya, uygunluk beyanı vb.) hazırlar.
 2. Uygunluk Değerlendirme:
  • Ürünün hangi ATEX modüllerine uygun olduğuna göre (EK-3, EK-4, vb.) değerlendirme yapılır.
 3. CE İşareti ve Piyasaya Arz:
  • ATEX belgesi düzenlendikten sonra, ürün üzerine CE işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir.

ATEX Modülleri ve Uygunluk Değerlendirme

ATEX belgelendirme süreci, çeşitli modüller üzerinden gerçekleştirilir. Bu modüller, ürünün kullanım yerine ve tehlikeli bölgeye göre belirlenir:

 • EK-3 Modül B: AB Tip İncelemesi
 • EK-4 Modül D: İmalat Sürecinin Kalite Güvencesi
 • EK-5 Modül F: Ürün Doğrulama
 • EK-6 Modül C1: Denetimli Ürün Deneyi ve Üretim Kontrolü
 • EK-7 Modül E: Ürün Kalite Güvencesi
 • EK-8 Modül A: Üretim Dahili Kontrolü
 • EK-9 Modül G: Birim Doğrulama

ATEX Belgesi İçin Başvuru ve Bilgi

Proses güvenliğinin öneminin farkında olarak, GMGTEST uzman ekibi, patlayıcı ortamlar için gerekli olan tüm belgelendirme ve uygunluk değerlendirme süreçlerinde size yardımcı olmaktadır. Daha fazla bilgi almak ve teklif talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçin.

 

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?